• VÆLG kommune her

Omsorgstandpleje og tandpleje for seniorer

Dette er Skive Kommunale Tandplejes hjemmeside om forebyggende tandpleje og tandbehandling for seniorer og personer, der er visiterede til omsorgstandplejeordningen.

Hjemmesiden henvender sig til seniorer og omsorgstandplejepatienter. Men også til disses pårørende, plejepersonale, tandplejepersonale og andre interesserede.

Vi bruger ‘seniortandpleje’ som begreb for tandpleje for ældre borgere – det er altså ikke en særlig ordning i tandplejesystemet.

 

GRATIS INSTRUKTIONS- OG INFORMATIONSMATERIALERLæs mereKontakt Tandplejen

Tandplejens kontor
Furvej 9-11
7800 Skive

Tlf.: 99 15 68 80
E-post: tana@skivekommune.dkOvertandlæge Rita Kaae
E-post: rika@skivekommune.dk