Tandpleje for seniorer

Tandpleje for seniorerEn persons tænder forfalder ikke på grund af alder, men på grund af manglende tandpleje.

Derfor er det vigtigt, at man fortsætter med de regelmæssige tandlægebesøg eller tandplejerbesøg og den daglige tandpleje, også selvom man er blevet senior.

Daglig tandpleje er en vigtig sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats.

Vælg i menuen til venstre for at få mere viden om tandpleje for seniorer – dvs. borgere, der ikke er visiterede til omsorgs- eller specialtandplejen men følger det almindelige tandplejetilbud.

Vi bruger ‘seniortandpleje’ som begreb for tandpleje for ældre borgere – det er altså ikke en særlig ordning i tandplejesystemet.