Sådan kommer man med i ordningen

Sådan kommer du med i omsorgstandpleje-ordningenOmsorgstandpleje er et tilbud til borgere, hvis egenomsorg er så begrænset, at de har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner eller brug for hjælp til egentlig pleje.

Personer, der principielt godt kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud men som af sociale eller andre grunde har valgt tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet.

Man skal visiteres til omsorgstandpleje. Hvis du ønsker at blive visiteret til omsorgstandpleje, og bor i plejebolig, skal du kontakte det pågældende plejecenter.

 

Hvis du bor i egen bolig, skal du kontakte Myndighedsafdelingen:

Myndighedsafdelingen
Resenvej 25
7800 Skive

Telefon: 99 15 66 60
Telefontid: Alle hverdage mellem kl. 08.00 og 09.00.

E-post: SAS-Myndighed@skivekommune.dk

 

Såfremt årsagen til funktionsnedsættelsen er, at du er udviklingshæmmet eller sindslidende, er det Socialafdelingen, som visiterer til omsorgstandpleje.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen. I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen.

Man kan som borger/patient [i henhold til lov nr. 706 af 25. juni 2010, §5] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed over kommunens afgørelse: med hensyn til om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje; -med hensyn til egenbetalingen; -med hensyn til omfanget af omsorgstandpleje. Læs mere her