Nødbehandling

Nødbehandling

Hvis en borger, der er visiteret til omsorgstandplejen, får brug for nødbehandling (dvs. ikke akut behandlingsbehov) uden for den kommunale tandplejes almindelige åbningstid, er det muligt at benytte Region Midtjyllands Tandlægevagt.

Tandlægevagten i Region Midtjylland kan benyttes i det omgang borgeren kan transporteres til Tandlægevagten i Holstebro eller Aarhus.

Ring for aftale på tlf. 40 51 51 62 (fredage kl. 18.00 – 19.00, lørdage/søndage/helligdage kl. 10.00 – 11.00 og 12.00 – 13.00). Ved evt. behandling kan der kun betales med kontant eller dankort. Du kan se mere om Region Midtjyllands Tandlægevagt her

Akut nødbehandlingsbehov uden for tandlægevagtens åbningstid
Hvis borgeren har et akut behov for tandbehandling, og der ikke er mulighed for at benytte en af de ovennævnte nødbehandlingsmuligheder, må borgerens egen læge eller vagtlægen tilkaldes.